Новини

Относно Наредба 18

2019-02-22

Новите правила относно системите за управление на продажбите влизат в сила от 1 Април 2019. BGFaktura.com е архивна система на вече извършени продажби и може да се използва СЛЕД като сте издали касова бележка(Описано в Наредба 18 т.19 от допълнителните разпоредби).

Допълнителни разпоредби в Наредба 18:

т. 19. (нова - ДВ, бр. 80 от 2018 г.) "управление на продажбите" чрез използване на софтуер за управление на продажбите в търговски обект е процес по автоматизирана обработка на информация за извършване на продажби на стоки или услуги, включващ проследяване на движението на стоките или изпълнението на услугите от заявяването им до тяхното предоставяне и/или извършване на плащане.

Така в момента на издаването на касовата бележка продажбата е приключила и всеки софтуер, който използвате след това не е СУПТО

Туристически Ваучер

2011-07-15 13:56:49

Имате възможност да издавате туристически ваучери, както и договори към тях. Системата автоматизира издаването, като съдържа номенклатура от: фирми, Направления, Маршрути, Настаняване и др... За да използвате ваучерите трябва да сте се абонирали за модул Турист.

Издаване на протокол за билет

2011-07-15 13:56:26

БГ ФАКТУРА Ви дава възможност да издавате протоколи за самолетни билети. За да използвате протоколите за билет трябва да сте се абонирали за модул Турист.

Избор на банкова сметка

2 fine gold bars

2011-07-15 13:49:20

БГ ФАКТУРА Ви дава възможност да въведете повече от една банкова сметка и при издаване на фактура да изберете, коя точно от тях да се използва.
Също така е възможно да използвате повече от 1 сметка за фактура. Това можете да направите от меню НАСТРОЙКИ -> Банкови сметки

458 клиента за 3 месеца

2011-07-14 18:10:39

BgFaktura.com се развива със светкавични темпове, оставяйки конкуренцията далеч назад. Благодарение на вас - нашите клиенти (и екипа ни :) - препоръките, въпросите и подкрепата ви направи всичко това възможно... Благодаря!

БГ ФАКТУРА вече със статистики

2011-07-10 15:43:43

Бързо и лесно можете да направите справки за издадени от вас фактури, за оборот по клиент, по служител, приход за ден/седмица/месец, брой фактури, приход без ДДС, ДДС сума и още много други полезни статистики.

Изпращане на .pdf с 1 клик

2011-07-10 15:43:23

За да изпратите фактура или друг документ в .pdf формат е нужно да натиснете бутона ИЗПРАТИ PDF, системата автоматично генерира e-mail, текста на който можете да промените при нужда.

Експорт към счетоводни програми...

2011-07-10 15:43:23

Имате възможност всеки месец да изпращате фактурите до счетоводител в електронен вариант, готови за осчетоводяване. В момента системата е интегрирана с Ажур, Микро Инвест и Булмар.

Изпратихте ли фактурите до счетоводител?

2011-07-10 15:42:44

БГ ФАКТУРА Ви позволява да следите дали сте изпратили фактурите си за осчетоводяване. Това можете да направите като кликнете на иконката ОСЧЕТОВОДЕНА.

Фактура на английски

2011-07-09 18:38:21

БГ ФАКТУРА Ви дава възможност да издавате фактури и проформа фактури на английски език бързо и лесно. Просто трябва да натиснете бутона НОВА ФАКТУРА и да изберете желания от вас език на документа.

Видео помощ

2011-06-06 18:37:27

Ако имате проблеми при въвеждане на настройки или издаване на фактури в системата, моля изгледайте видео филмчетата, които ще Ви научат как.


1 2 3