Новини

Относно Наредба 18

2019-02-22

Новите правила относно системите за управление на продажбите влизат в сила от 1 Април 2019. BGFaktura.com е архивна система на вече извършени продажби и може да се използва СЛЕД като сте издали касова бележка(Описано в Наредба 18 т.19 от допълнителните разпоредби).

Допълнителни разпоредби в Наредба 18:

т. 19. (нова - ДВ, бр. 80 от 2018 г.) "управление на продажбите" чрез използване на софтуер за управление на продажбите в търговски обект е процес по автоматизирана обработка на информация за извършване на продажби на стоки или услуги, включващ проследяване на движението на стоките или изпълнението на услугите от заявяването им до тяхното предоставяне и/или извършване на плащане.

Така в момента на издаването на касовата бележка продажбата е приключила и всеки софтуер, който използвате след това не е СУПТО

Промоции към абонаментните планове

2011-06-01 10:00:00

Уважаеми клиенти,
БГ ФАКТУРА има удоволствието да Ви представи следните отстъпки при закупуване на абонамент към системата, а именно:
При Заплащане за
6+ месеца получавате 1 безплатен
12+ месеца получавате 3 безплатени
24+ месеца получавате 7 безплатени


1 2 3